businesscase
25 Dec, 2008
Kako ocenjujete žiri
Autor businesscase 20:08 | Permalink Permalink | Comments Komentari (1) | Trackback Trekbekovi (0) | Generalna

Takmičenje TIMES ima veliku prednost nad ostalim studentskim menadžerskim takmičenjima-akademski žiri koji vrlo dobro poznaje teoriju i praksu kojom studenti raspolažu pa može da proceni uspešnost korišćenja onoga što je direktno od njih primljeno...Rešenje poslovnog problema se ocenjuje sa više aspekata - konkretizacija rešenja, realnost, analitičnost, kreativnost rešenja, korišćenje svih realnih tržisnih prilika, sagledavanje različitih mogućih scenarija i uticaja, kriterijumi za donošenje odluka, procene rizika, uverljivost, jasnoća prezentacije, konciznost, timski nastup, stil tima, odgovori na pitanja žirija...odnosno sve aspekte profesionalnosti. Tim se procenjuje kao subjekat koji raspolaže maksimalnom količinom znanja, ideja, menadžerskih i inženjerskih sposobnosti i prezentacionih veština. Deluje  kao da je sav posao na  takmičarima...Ipak, treba razmisliti i o tome šta sve žiri mora znati i razumeti da bi mogao da određenom timu pripiše(sagleda) set osobina koji će ga pratiti do sledećeg takmičenja.

Na osnovu ranijih iskustava mogu reći da je spisak neophodnih elemenata znanja žirija poduži...Da li je dovoljno da član žirija samo sluša prezentaciju ako nije već sam rešio zadatak...rizikuje da postavi pitanje koje je lepo objašnjeno u tekstu ili se podrazumeva iz konteksta, posle detaljnog čitanja...Ukoliko ne barata teorijom kako da razume matrice i podele koje su formirane i izvedene iz nekoliko poglavlja teorije koja se ne objasnjava u kratkoj prezentaciji. Ukoliko sam nema odlične prezentacione sposobnosti, tolerisaće brojne nejasnoće u prezentaciji solidarišući se sa "tremarošom". Žiri koji se čak i ne upozna sa pravilima takmičenja rizikuje da pomisli kako takmičari nemaju običaj krišćenja interneta, iako spadaju među najbolje studente..."Komičan" primer iz prakse je predsednik žirija na jednom od takmičenja koji se zapitao zašto ga niko nije kontaktirao da sazna nešto više o firmi, usledilo je objašnjenje organizatora da je to striktno zabranjeno i da se kejs rešava u zaključanoj prostoriji, 24h. Dodatak imidžu je njegov odgovor da "to i nije problem, svašta je u realnom poslovanju zabranjeno..."

Prethodni primer je ipak izuzetak, ali treba razmisliti o reakciji takmičara na takav žiri..

Mnogo više je odličnih primera kada se pored pohvala i konstruktivnih kritika od žirija mogu čuti personalizovane povratne informacije, primeri rešenja u praoksi i td. Lep gest je i upoznavanje žirija iz prakse sa predmetima na studijama...Jednom prilikom je žiri istakao da je dao kejs iz oblasti za koju se ispostavilo da se kao poseban predmet ne izučava na našim fakultetima ali da su  oni upoznati sa svime šta je popularno na fakultetima i da će biti potpuno fleksibilni po pitanju ocenjivanja teorije i vrednovati konkretno rešenje...Lep gest od njih je priprema za prezentaciju u smislu "upoznaj prezentera". Takođe je usledio veoma kvalitetan komentar svih rešenja i puno vrednih internih informacija iz firme i njihovih rešenja istog problema..

Pažljivo birajte žiri jer od njih zavisi imidž takmičenja i organizatora...I učestvujte na proverenim takmičenjima kao što su TIMES, Menadžerijada, Case Study  Show...

 

18 Dec, 2008
Paraliza od analiza…da li se možda leči intuicijom?
Autor businesscase 22:46 | Permalink Permalink | Comments Komentari (3) | Trackback Trekbekovi (0) | Generalna

Koliko puta vam se desilo da analizirajući problem ne odolite upotrebi svih mogućih analiza koje umete da prezentujete, skoro zaboravljajući šta je osnovni problem, šta treba rešiti? Pa još ako ste nedavno informisani o nekoj vrsti analize, taman toliko da znate kako bi trebala da izgleda njena završna forma i da ne znate taman dovoljno da vas fascinira već i sam akronim njenog naziva...ako vi to dosad niste videli, nadate se da nisu ni drugi, pa što da ne delujete kao inovator? Samo koristite priliku, proaktivni ste, poštujete smernice modernog marketinga…Naći ćete izgovor pred sobom da se poslužite alatom s kojim baš i niste vešti, pa snalažljivi ste u svakoj situaciji…

A tek ako odlično baratate analizama, metodama i ostalim teorijskim konceptima, ako vam je neki prethodni projekat uspešan baš zbog korišćenja dotične analize, ako ste upravo smislili kako može izgledati još lepše u prezentacionoj formi, nema te sile koja će vas odvojiti od vaše voljene /srećne/ poznate/ nove analize, metode. Ni racio, ni tip problema, ni odličan tim..uverićete i njih da je baš to potrebno vašem projektu, emocije su moćne za ubeđivanje jer liče na snažnu intuiciju koja karakteriše stručnjake i vizionare. Ostalim članovima može da bude nejasno zašto baš ta metoda, očigledno da je suvišna ili čak kontradiktorna sa najverovatnijim rešenjem, ali zar da priznaju da im baš i nije jasno dok ste vi sasvim uvereni…I tako odgovornost pada na vas. Odrađujete perfektno sve svoje analize. Rezultate ističete sa ponosom…jeste da ne idu baš skroz u prilog rešenju, odluci, kriterijumu odlučivanja…ali kako uklopiti sve te rezultate..toliko vrsta podataka, a nemaju svi ni uzročno posledičnu vezu, ne možete više ni da razmišljate, da ih povezujete…kao neka paraliza…Ipak deluje kao da ste tako dobro razradili kejs da tu više nema šta da se misli i dodaje…

Otrežnjenje sledi na prezentaciji…Pratite lica slušalaca koji deluju kao da ništa ne shvataju, kao vaši članovi tima npr. Ima i optimista koji vas gledaju sa iščekivanjem, pogledaju analizu, ne vide neki značaj, čekaju da im se upali lampica i sine vaše rešenje. Ali, pre toga se pali svetlo za kraj prezentacije a rešenje ostaje u mraku, niko ga ne vidi jer ga i nema ili je u senci metode koja je postala sama sebi svrha. Žiri nije želeo da vidi čime se vi sve koristite, već svoje rešenje...Pamti selektivno, vas zaboravlja i traži rešenje kod drugih timova.

Na koktelu posle svih prezentacija vi ćaskate o rešenju s pobednicima kao da svi znaju da ste istomišljenici...Vi to znate od samog početka, bilo vam je sasvim jasno...samo niste hteli tako jednostavno da predstavite, koja je onda svrha svih analiza koje ste naučili...Ili ste samo zaboravili na analizu situacije i lični swot u odnosu na projekat...Ispada da niste iskoristili šansu sopstvene intuicije...Utešite se da ste ipak nešto naučili.

10 Dec, 2008
Iskoristite TIME(S) 2009!
Autor businesscase 16:30 | Permalink Permalink | Comments Komentari (6) | Trackback Trekbekovi (0) | Generalna
TIMES je najprestižnije takmičenje studenata menadžmenta u rešavanju poslovne studije slučaja, jedno od malobrojnih koji pobednike iz Novog Sada i Beograda plasira na polufinale Evrope. Zahteva samo četiri sata slobodnog vremena a studentima pruža mogućnost suočavanja sa sopstvenim (ne)znanjem i (ne)kreativnošću, donosi pobedu ili smernice za dalje usavršavanje...Kvalitetni konsalting o ličnim menadžerskim sposobnostima i primeni znanja. Fakultete suočava sa uspešnošću u adekvatnoj pripremi studenata i povremeno iznenadjuje uspehom timova koji su se spremali potpuno sami, dalja korisnost se nastavlja usmeravanjem tih samoizgrađenih timova da prenose znanje na mlađe kolege i otkrivaju potencijale...S obzirom da je takmičenje javno, prezentacije rešenja timova mogu pratiti svi zainteresovani-profesori, asistenti, potencijalni poslodavci...svi koji prepoznaju korist od toga da se upoznaju sa stavovima i načinom rada budućih menadžera, ili imaju želju da na bilo koji inovativan način pomognu njihovom prosperitetu su dobrodošli. Takmičenje će se održati 20.decembra 2008 u Novom Sadu, na Fakultetu tehničkih nauka. Ukoliko ste prepoznali šansu, vidimo se na takmičenju..Više informacija na oficijelnom sajtu i forumu studenata.
09 Dec, 2008
Prodaja prezentacije
Autor businesscase 22:26 | Permalink Permalink | Comments Komentari (3) | Trackback Trekbekovi (0) | Generalna

Prezentacija je mnogo više od bukvalnog prezentovanja podataka i informacija, sa ili bez power pointa, vizuelno podržana ili samo verbalna...Prezentacija je i pakovanje i distribucija vaših ideja ili rezultata a njen osnovni produkt uverenost publike u to što ste im saopštili i stepen razumevanja i tumačenja poruke u pravom svetlu. Ako su vaše poruke i znanje proizvod, prezentacija je kompletan promotivni mix, posmatrano sa marketinškog aspekta. Marketinški akronim Attention Interest Desire Action predstavlja put koji vaša poruka prelazi od prvog slušanja do prihvatanja suštine i promene stava slušaoca.To je sekvencijalan proces komuniciranja i uveravanja. Kompletno pakovanje u kom poruka stiže do shvatanja je sistem osnovne ideje koja se prenosi, estetike, činjenica koje ju podržavaju i koje slušaoci očekuju, dodatnih  rezultata  i  benefita, potencijala koje može razviti ukoliko se primenuje i ličnosti prezentera. A faza, privlačenja pažnje zahteva stilski pristup, uspostavljanje dvostrane komunikacije s publikom i prezentera koji će svojim ponašanjem, nastupom, dikcijom, obraćanjem pažnje na publiku, pružiti uverenje o značaju i pouzdanosti prezentovane poruke. Kako bi se postigla svesnost o ideji i omogućilo postizanje efekta "da se o tome priča" koji zapravo predstavlja neophodan period inkubacije ideje pre same primene, korisno je prezentaciju početi sa nekoliko pitanja, od lakših ka težima-tj diskutabilnijima, i zatim prepustiti slušaocima da na kraćoj pauzi razmene mišljenja i "šokiranost" nekim neočekivanim iskazom ili šalom sa početka..Time se obećava i dobra zabava i obezbeđuje povratak slušalaca sa pauze u salu za prezentaciju. Ukoliko nemate vremena za pauzu, možete postići sličan efekat uključivanjem nekoliko slušalaca, za koje procenite da bi mogli imati različite stavove.

Kreiranje i stimulisanje interesovanja slušalaca se postiže praktičnim primerom korisnosti koju mogu imati, a s obzirom da većina smatra korisnim ideje koje unapređuju njihov životni stil, pitajte ih za ciljeve i pokažite kako ih primena vaših ideja vodi ciljeva,makar indirektno. Npr.ukoliko prezentujete rešenje problema kompanije, ponudite im novi smisao u viduvođa promena koje organizaciju izvlače iz krize. Ljudi su 24/7 u potrazi sa sopstvenim smislom postojanja. I spremni su da poveruju u različite varijante, ako su adekvatno objašnjene, tj ako bi ih kupili. Faza D podrazumeva kreiranje želje da uspeju u tome što vi nudite. Za ovu fazu sačuvajte najjače argumente, sada se ne smeju pojaviti sumnje i nejasnoće. Govorite energično, samouvereno, kao da ste upravo otkrili sopstveni smisao, ponudite konkretne alate za implementaciju strategije i jasan put do cilja, sa lakoćom i optimizmom. Ljudi inicijalno žele da vam veruju, imaju potrebu da smanje sopstvenu odgovornost i srećnii su kad mogu da poveruju bez sumnje.Pružite dokaze, poslužiće im kao izgovor da kažu da ste u pravu. Ne smete ih razočarati ako želite da pređu u fazu Akcije. Morate biti perfektni i uverljivi. Ilustracije na slajdovima moraju potpuno odgovarati tekstu a sled događaja biti potpuno jasan. Slušaoci moraju u svakom momentu razlikovati ideju od performansa koje ju objašnjavaju ili dokazuju.

Akcija je kupovina vaše ideje, davanje najvećeg ranga vašoj prezentaciji i primena rečenog u sopstvenom delovanju. Dugoročni aspekt primene znači da su postali lojalni vašem mišljenju koje ste izneli u prezentaciji...a ako vam to uspe, nagrada neće biti samo pobeda vaše prezentacije već korišćenje te šanse u vidu pobede za prevođenje sopstvene moći u sposobnost uspeha,za unapređenje ličnosti kao najvažnijeg preduslova svih vaših ostalih proizvoda/prezentacija...

08 Dec, 2008
Kreativan intervju
Autor businesscase 21:51 | Permalink Permalink | Comments Komentari (0) | Trackback Trekbekovi (0) | Generalna
Klasični intervjui za posao, stipendije i ostalo su prisutni u isto tako klasičnim organizacijama. Kada je žiri i povod neformalan, ali ništa manje restriktivan, poziv na intervju će biti upućen u vidu poziva na prijateljski razgovor, tek toliko da se upoznate. Srdačan telefonski poziv može vas uveriti da ste već odabrani, još samo malo formalnosti. Razmislite da li to treba da vas opusti ili pripremi za neka kreativnija pitanja na koja ćete malo teže spremiti odgovore, zbog nemogućnosti predviđanja inspiracije žirija. Jedino je sigurno, oni će pažljivo pročitati vaš cv, aplikaciju i ostali pohvalni materijal koji ste im obezbedili. Jedan od primera intervjua ovog tipa počeo je pohvalom visokog proseka studenta, nabrajanjem svih tih značajnih predmeta položenih sa maksimalnom ocenom. Končno su postavili pitanje,-Koliko vi cenite svoje slobodno vreme, na koga ga trošite, da li razmišljate o gubljenju vremena na svim vannastavnim aktivnostima, s obzirom na prosek? Uprkos iskrenom tonu, trebalo je na vreme, još kod prvog pitanja, prepoznati ironiju i tačan ogdovor u vidu tog vannastavnog angažovanja koje ste naveli kao volontersko radno iskustvo...Zatim su se vratili na aplikaciju i perfekcionizam-što je kandidat naveo kao najveću manu ali su pitanje uvili u diskusiju o poslate tri preporuke umesto dve..i ukrstili liderski potencijal i sposobnost sagledavanja globalne slike problema sa tim perfekcionizmom. Pa ako uspete da odbranite svoje osobine, bez šizofrenih premisa..Sledeće pitanje je bilo-kako volite da radite, kakve probleme da rešavate? Naravno, odgovor je uključio pojam kreativnosti vezujući ga i za način rada i za rešenja..A novo pitanje se spremno definisalo – da li ste kreativni uprkos perfekcionizmu- kažete da jeste, ali zašto to mislite, čime merite sopstvenu kreativnost? Uspešan odgovor je uključio navedene vannastavne aktivnosti u vezi sa profesijom, diferencirao kandidata kao originalnog primenjivača teorije, ponovio pobede na takmičenjima u struci i objasnio kako glavna zasluga pripada upravo toj kreativnosti, merenoj brojem inovativnih rešenja case study-ja. Izazovna pitanja,  izuzetno ljubazna i prijateljska atmosfera, bodovanje svake reči iz odgovora..Korisno iskustvo i mnogo draži uspeh nego da je intervju bio klasičan, teorijski...Možda ova pitanja pomognu nekome u pripremi za razgovor, kao i materijal odavde i sa infostuda. Kakva su vaša iskustva, kakva ste pitanja vi dobijali na sličnim intervjuima? 
02 Dec, 2008
Ko vam treba, a koga ste našli?
Autor businesscase 08:13 | Permalink Permalink | Comments Komentari (0) | Trackback Trekbekovi (0) | Generalna
Svesni ste značaja pravih ljudi na pravom mestu; u vašem poslovnom/studentskom timu, među kolegama i prijateljima. Ako ste potpuno zadovoljni ljudima koji vas okružuju ili ste imali sreće ili ste bili veoma uspešni u kreiranju takvog okruženja.. Recite koji su vasi principi, kako ste to postigli..svi će vam biti zahvalni. Ipak, ako koristite sve svoje asertivne kapacitete i trudite se da što pozitivnije protumačite ponašanje neke osobe u vašem timu, kako biste se složili i kao profesionalci uradili posao, razmislite da li je to dovoljno. Da li je dobra volja jedne ili čak i obe strane dovoljna, i koliko ste u stanju da primetite trud druge strane, pod predpostavkom da drugačije izražavate ambiciju da posao uspe? Samo postojanje “dve strane” definitivno ruđi kapacitete tima. Kako ćete rešiti problem prevashodno zavisi od uzroka i jačine samog konflikta. Razmislite zašto vam se čini da jednostavno ne možete da sarađujete sa tom osobom? I zašto ste sigurni da da ni ta osoba ne želi da radi sa vama? Ako clana tima doživljavate kao svojevsnu konkurenciju, odnosno nekoga ko konstantno propagira drugačiji nacin rada od vašeg, ali sa istim ciljem možete biti veoma korisni timu,baš tako suprodstavljeni jer donosite različite vizure problema. Možda je to i bio cilj osobe koja je kreirala tim. U tom slučaju potrudite se da učite od “konkurenta”, razdvojte poslovne sukobe od lične komunikacije, možda se i sprijateljite kada otkrijete koliko slične ambicije imate. Ovakav slučaj je najcešći u timovima sa više dominantnih osoba i u timovima strucnjaka iz razlicitih oblasti. Ukoliko ne možete da sarađujete zbog različitog stepena motivisanosti za obavljanje posla, u ozbiljnijem ste problemu kooperacije, koji praktično negira sve pozitivne aspekte timskog rada, a takođe i prijateljstva. Svejedno da li radite seminarski rad ili studiju slučaja sa nekim ko odrađuje obavezni minimum sa nadom da ce se “provući’’ dok vama taj rad znači izazov, prevazilazenje dosadašnjih uspeha, šansu za napredak, ili samo idete u šoping sa osobom koja pod tim podrazumeva odlazak do najbližeg butika a vi celodnevni obilazak tržnih centara...Takođe vama novi projekat može značiti mogucnost unapređenja a novom članu samo upoznavanje sa načinom rada.. U takvim situacijama konflikt je neminovan, a može biti koristan samo strani koja trenutno predstavlja problem ako ipak odluči da napreduje.. Razumeti i pružiti pomoć nekome ko stoji na putu naših ciljeva i čiji se trud da unapredi komunikaciju sa nama, najblaže rečeno ne primećuje, zaista je umetnost koja zahteva veliku samokontrolu, asertivnost i optimizam, a takodje i puno uloženog vremena. Disbalans ambicija i neprijateljsko-autoritarno ili ignorišuce- ponašanje u timu stvara komplikovane komunikacijske probleme i stavlja sam zadatak tima u senku rešavanja međuljudskih odnosa.. Ako ste bili u takvoj situaciji, kako ste reagovali, kako ste uspeli da rešite konflikt ili da ga pozitivno iskoristite? Sve sugestije su dobrodošle.. Ukoliko tražite ambiciozne ljude za tim, posao, razmenu mišljenja, uglavnom iz oblasti menadžmenta, pogledajte portale nekoliko foruma i organizacija..npr. www.estiem.org , www.newleadersconferecnce.org, razni forumi na sajtovima fakulteta..Čitajte postove,analizirajte profile, pokušajte da shvatite nečiji nacin razmišljnja i stavove a onda pregledajte i cv. Ukoliko niste u poziciji da dotičnu osobu motivišete, nikako ne dozvolite da ona demotiviše vas..Ambicija može voditi uspehu..Kakva su vaša iskustva?
Kalendar
« Decembar 2008 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Pretraži
Najnovije...
Kategorije
Arhiva
Linkovi
  • Generalna
Meni